Akik
Akik

Gelenee göre Akik Ta topran korunmasnda ve verimliliinde özellikle önemlidir. Bu inanca göre eer bir çiftçi elinde akik ta bulundurursa, tarlas daha verimli olacaktr.

Bir çiftçi tarm araçlarna bir akik ta takt taktirde ise, daha çok ürün alacaktr. Ortadou’da topraklarn bol verim alma kavram, Akik Ta’nn gücünün gömüleri bulmaya yaradn söyleyecek kadar abartlm ve yaygnlamasna neden olmutur. 

Türkiye’de de oldukça yaygn olarak kullanlan bir tatr. Ayn zamanda ruhsal korunmay salad düünülür.

Akik Ta slam Ülkeleri’nde üzerine Kurân- Kerim’den Ayetler yazmak için seçilen talarn banda gelir.

Hz. Muhammed`in (SAV) üzerinden Fetih Sûresi`nin son ayetinin yazld siyah akik bir yüzük takt da bilinir.

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin