Bereket Klt ve Mabet Fahielii
Bereket Klt ve Mabet Fahielii


Yazar: Muazzez lmiye Ç
Yaynevi: Kaynak Yaynclk 
Yayn Tarihi: 2005

Muazzez lmiye Ç, bu kitapta Sumer`in Ak ve Bereket Tanrças nanna, bereket kültü ve mabet fahieliinin Tevrat`taki izlerini sürüyor. 

nanna`nn kutsal evlenme öyküsü, bereket kültü elenceleri ve iirleriyle Tevrat`taki "Neideler Neidesi"adl iir arasndaki benzerlikler… 

Efsaneleriyle Musevi efsaneleri arasndaki ortak noktalar… Yazar, kitabnda, Sumer`den Tevrat`a fahielik konusunu da irdeliyor: • Yeryüzünün ilk fahieleri…

Tanrça nanna`y "Göün Fahiesi" diye adlandran belgeler…

Kendilerini, tanr namna bu ie gönüllü olarak adayan kadnlar; kutsal fahieler… 

nanna`nn mabetlerinde rahibelerin bir görevi de kutsal fahielik… 

Tevrat`taki iki türlü fahielik… 

Bir kurum ve meslek olarak görülen mabet fahielii 

Tevrat ayetlerinde ve Tanrça nanna`ya yazlan ilahilerde görülen"kutsal erkekler"…

Satn almak için tklaynz.

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin