Bolluk Yasalar
Bolluk Yasalar

Yazar: James Arthur Ray
Yaynevi: D&R Yaynlar

Hayatnz yaamann yalnzca iki yolu vardr. Biri, her eyi mucizeymi gibi, dieri ise deilmi gibi yaamaktr.

ALBERT EINSTEIN

Bu dünyada yaammz nasl en üst seviyede yaayabiliriz? Her ne ie girersek girelim, nasl baarl olabilir ve kendimizi iyi hissedebiliriz? Yaptmz her eyde nasl en iyisini baarabiliriz?

Yllarca yaptm aratrmalar ve insanlarn potansiyelini maksimum seviyeye çkartmak için yaptmz çalmalar sonucunda u noktaya ulatm: Bizler, kesin ve belirli yasalarla uyum içinde yaadmz için baaryoruz. Baarsz olmamzn tek sebebi, bu yasalarla uyum içinde olmamamzdr. Bu kadar basit.

`Bolluk Yasalar` bu yasalar sistematik ve anlalmas kolay bir biçimde sunuyor. Bu yasalar kendi yaamnza uygulamanza yardmc olmak için size ilkeler veriyor. Bolluk Yasalar ile ilgili her ey, yasalarn gizli gücünü elinize almanz için tasarland, böylece siz de hayalllerinizdeki gibi bir yaam sürebileceksiniz. Eer bu kitaptaki ilkeleri çalr ve uygularsanz, size söz veriyorum `dümeye basacak` ve baarya ulaacaksnz.

Yalnzca serveti ve baary düünmek yetmez. Bir eyler yapmalsnz. Kendiniz adamanz gerekir. Kiisel sorumluluk gerekir.

Bolluk Yasalar:

  • Daimi Enerji Dönüümü Yasas
  • Titreim (Çekim) Yasas
  • zafiyet Yasas
  • Kartlk Yasas
  • Ritim Yasas
  • Etki-Tepki yasas
  • Cinsiyet Yasas

Satn almak için tklaynz.

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin