Deniz Kabuu
Deniz Kabuu

Kullanlan terimler arasnda “yaam veren dii”, cinsel tutku, kadn üreme organlar, dourganlk, doum ve ak vardr. Cinsel tutku iki kabuun birbirine skca bal olmasndan, doum ve yaam veren dii ise, kabuunu açp yumuak içini göstermesi ile ilintilidir. Yaygn efsaneye göre Venüs’ün açlan bir istiridyeden doduu rivayet edilir. Botticelli, bu resminde bu efsaneyi konu edinmitir.

Budist ve Hindu inannda, helezon ekilli kabuk tlsml sembolik etkisini bu eklinden alr. Budizm’de Buda’nn sesini sembolize eder. Hindular içinse, cehaletten uyan temsil etmektedir.

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin